โรงเรียนบึงพะไลรับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โพสต์16 ส.ค. 2559 19:56โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนสุรนารี สพม.31 ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาโรงเรียนบึงพะไล โดยมี ผอ.รวิภัทร  ชัยภัทรธนสร พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรโรงเรียนบึงพะไล ให้การต้อนรับ ณ ห้องโครงงานคุณธรรมโรงเรียนบึงพะไล
Comments