โรงเรียนบึงพะไลรับการประเมินโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง

โพสต์23 พ.ย. 2557 21:07โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2557 01:03 ]
         โรงเรียนบึงพะไล ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสภาพจริง โครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง" ประจำปีการศึกษา 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         โดยมีท่านรองชาติตระการ  ยอดสง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และคณะ ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม (1 Classroom 1 Moral project) ของโรงเรียนบึงพะไล เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
ą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
23 พ.ย. 2557 21:07
Comments