โรงเรียนบึงพะไลรับการประเมินโครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

โพสต์24 ม.ค. 2560 08:42โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา รับการประเมิน "โครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" เพื่อรับโล่เกียรติยศพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี สจ.สมชาย  ภิญโญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบึงพะไล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และได้มอบทุนสนับสนุนโครงงานคุณธรรมโรงเรียนบึงพะไล
Comments