โรงเรียนบึงพะไลรับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 4.0

โพสต์24 ส.ค. 2560 23:42โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบึงพะไล รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 4.0 ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 และรับการนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการชุดที่ 2 นำโดย 
              1. นายวิษณุ  คุณชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 2                                        หัวหน้าคณะกรรมการประเมิน
              2. นายนิพนธ์ โรจนภานุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณ์วราราม          กรรมการ
             3. นางสาวสุวพิชญ์ ประจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา                  กรรมการ
     โดยได้รับเกียรติจากท่าน สจ.สมชาย  ภิญโญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบึงพะไล เดินทางมาเป็นประธานในพิธีและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ในการประเมินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบึงพะไล ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบึงพะไลเป็นอย่างดีComments