โรงเรียนบึงพะไลรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โพสต์14 ก.ย. 2559 00:21โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
วันที่ 14 กันยายน 2559 โรงเรียนบึงพะไล นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร และคณะครูโรงเรียนบึงพะไล ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากคณะประเมินสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

Comments