โรงเรียนบึงพะไลร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66

โพสต์9 ธ.ค. 2559 21:51โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2559 21:52 ]
คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนบึงพะไล เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดหนองคาย - จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบึงพะไลเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 9 รายการ ดังต่อไปนี้
     1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3 ผลการแข่งขัน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
     2. การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3 ผลการแข่งขัน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
     3. การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-6 ผลการแข่งขัน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
     4. การแข่งขันการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-3 ผลการแข่งขัน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
     5. การแข่งขันการประกวดภาพยนต์สั้น ม.1-3 ผลการแข่งขัน ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
     6. การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-6 ผลการแข่งขัน ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
     7. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6 ผลการแข่งขัน ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง
     8. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 ผลการแข่งขัน ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง
     9. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 ผลการแข่งขัน ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง

Comments