โรงเรียนบึงพะไลร่วมพิธีวันปิยมหาราช

โพสต์24 ต.ค. 2560 20:58โดยโรงเรียนบึงพะไล สพม.31
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายวรณัฐ  ทีบัวบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบึงพะไล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

Comments