โรงเรียนบึงพะไลทำบุญคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนบึงพะไล 9 มิถุนายน 2560 ปีที่ 41

โพสต์13 มิ.ย. 2560 03:08โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สจ.สมชาย  ภิญโญ และคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนบึงพะไล ได้จัดทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนบึงพะไล ปีที่ 41 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ 40 ปี โรงเรียนบึงพะไล

Comments