โรงเรียนบึงพะไลถวายเทียนพรรษา 29 กรกฎาคม 2558

โพสต์29 ก.ค. 2558 09:52โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบึงพะไล ได้ถวายต้นเทียนพรรษา  สังฆทาน  ฟังธรรม  และพัฒนาศาสนสถาน  ณ วัดบ้านโนนระเวียง ตำบลบึงพะไล
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเวันเข้าพรรษา  (29 กรกฎาคม 2558)

Comments