โรงเรียนบุเสมา สพป.นม.เขต 6 มาศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรม ที่โรงเรียนบึงพะไล

โพสต์21 ส.ค. 2557 23:54โดยโรงเรียนบึงพะไล สพม.31   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2557 00:09 ]
โรงเรียนบุเสมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
มาศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรม 22 ส.ค. 57ą
โรงเรียนบึงพะไล สพม.31,
21 ส.ค. 2557 23:54
ą
โรงเรียนบึงพะไล สพม.31,
21 ส.ค. 2557 23:54
ą
โรงเรียนบึงพะไล สพม.31,
21 ส.ค. 2557 23:54
ą
โรงเรียนบึงพะไล สพม.31,
21 ส.ค. 2557 23:54
Comments