โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ จัดกิจกรรมBig Cleaning Day

โพสต์14 พ.ย. 2557 01:10โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการมงคล ไหมล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมBig Cleaning Day 

Comments