โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

โพสต์13 ก.ค. 2560 01:13โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
      โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  ที่วัดหนองหอย  ต.หนองหอย     อ.พระทองคำ   เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2560

 
 
 
 
 
 

Comments