โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี

โพสต์31 ธ.ค. 2559 10:08โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
     โรงเรียนบุญเหลือวิทานุสรณ์ 2  นำโดยท่่านผู้อำนวยการ  ประภาส  ชาตี  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี โดยมีนายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เป็นประธานเปิดงาน  เมื่อวันที่  22 -  23  ธันวาคม  2559

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments