โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

โพสต์14 ก.พ. 2560 06:35โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
     โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  เมื่อวันที่  9 - 10  กุมภาพันธ์  2560

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments