โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรม เข้าค่ายธรรมะ

โพสต์28 ก.ย. 2560 01:32โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
            โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ นักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่  1 - 3   ที่วัดวะภูแก้ว เมื่อวันที่ 15-18 กันยายน 2560

 
 
 
 
 
 
 
 

Comments