โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้นักเรียนชั้น ม.1

โพสต์18 พ.ค. 2559 01:11โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  จัดกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่  1 ปีการศึกษา  2559
เมื่อวันที่  16 -  19  พฤษภาคม  2559

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

ภาพ :  ครูบุญเพ็ง
รายงาน: ครูไพฑูรย์Comments