โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน

โพสต์26 พ.ย. 2558 22:38โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2558 19:21 ]
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  2
นำโดยท่านผู้อำนวยการ  มงคล  ไหลล้วน  จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน  โดยมีท่าน  ธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ
นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเป็นประทานเปิดงาน
  เมื่อวันที่  26 -  27  พฤศจิกายน  2558

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

ครูไพฑูรย์  :  รายงาน
ครูบุญเพ็ง,พนมเทพ  :  ภาพ
Comments