โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

โพสต์3 ธ.ค. 2558 18:25โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  2  จัดกิจกรรม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2558 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 ภาพ: ครูบุญเพง,จุฑาสานต์
Comments