โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

โพสต์25 มิ.ย. 2557 00:21โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
ตัวแทนคณะ คสช. ร่วมกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ปกครองเยี่ยมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ เพื่อสร้างความเข้าใจกับคณะครูและนักเรียนตามนโยบายปรองดองสมานฉันท์
Comments