โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

โพสต์16 พ.ค. 2560 19:57โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
          โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน  วันจันทร์ที่  15  พฤษภาคม  2560  ที่หอประชุมโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments