โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

โพสต์15 พ.ค. 2559 20:58โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  2  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ภาพ:ครูบุญเพ็ง
รายงาน : ครูไพฑูรย์Comments