โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โพสต์23 พ.ย. 2559 05:58โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  นำโดย  นายประภาส  ชาตี ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน   ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2559

 
 
 
 

Comments