โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์18 มิ.ย. 2560 00:25โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2


 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  นำโดยท่านผู้อำนวยการ  ประภาส  ชาตี  จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2560   เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2560  ณ  หอประชุมโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments