โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์2 ก.ค. 2559 16:54โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นำโดยผู้อำนวยการมงคล ไหมล้วน  จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งมีกิจกรรม  
กล่าวทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments