โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

โพสต์22 พ.ค. 2559 23:18โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดยมีคณะครธและนักเรียนร่วมทำบุญ   และเวียนเทียน
ที่วัดหนองหอย  ต.หนองหอย  อ.พระทองคำ
ในวันที่  19  พฤษภาคม  2559

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: ครูบุญเพ็ง
รายงาน: ครูไพฑูรย์
Comments