โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมวิชาการก้าวหน้าพัฒนาสู่อาเซี่ยน

โพสต์2 ส.ค. 2559 19:16โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  นำโดย  ผู้อำนวยการ  มงคล   ไหมล้วน  จัดกิจกรรมกรรมวิชาการก้าวหน้าพัฒนาสู่อาเซี่ยน   โดยนำกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มารวมกันจัดในวันเดียวกัน    จัดขึ้นในวันที่  29  กรกฏาคม  2559

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : อมรรัตน์
รายงาน : ครูไพฑูรย์
ความคิดเห็น
คุณไม่มีสิทธิ์เพิ่มความคิดเห็น
Comments