โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

โพสต์16 ก.พ. 2559 06:29โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2559 19:25 ]
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  2  จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
โดยมีนายภานุวัฒน์ ไพรเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอยู๋ค่ายพักแรม 
ที่ค่ายลูกเสือสุนิตา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

ครูบุญเพ็ง  :  ภาพ
ครูไพฑูรย์  :  รายงาน

Comments