โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับสีลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2559

โพสต์29 ก.ย. 2559 20:50โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  นำโดยท่านผู้อำนวยการ  มงคล  ไหมล้วน  จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับสีลูกเสือวิสามัญ  ประจำปี  2559  ในวันที่  26 - 27  กันยายน  2559

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments