โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

โพสต์20 มี.ค. 2560 00:32โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 00:41 ]
          โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน  ม.3 และ  ม.ุ6  
เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2560

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comments