โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

โพสต์2 ก.ค. 2560 23:28โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
             โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม   ประจำปี 2560  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2560

 
 
 
 
 
 
 
 

Comments