โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดอบรม

โพสต์11 ก.ย. 2558 07:45โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2558 07:47 ]
โครงการอบรมขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
โดย   อ.พระทองคำ  จ.นคราชสีมา
11  กันยายน   2558
ณ  หอประชุมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ครูบุญเพ็ง
รายงาน : ครูไพฑูรย์


Comments