โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนา ID-PLAN สู่ระบบ TEPE ONLINE

โพสต์11 ก.ย. 2558 07:20โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
รงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนา  ID-PLAN  สู่ระบบ  TEPE  ONLINE
วันที่  10  กันยายน  2558

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ :  ครูบุญเพ็ง
รายงาน :  ครูไพฑูรย์
Comments