โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

โพสต์16 มี.ค. 2559 20:02โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  จัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ  ภานุวัฒน์  ไพรเขียว  เป็นประธานเปิดงาน
เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2559

 
 
 
 
 
 
 
 

Comments