โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดอบรมเรื่อง เพื่อนใจวัยรุ่น

โพสต์27 ส.ค. 2558 03:42โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2558 03:51 ]
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  ร่วมกับ  อบต.หนองหอย
จัดอบรมเรื่อง  เพื่อนใจวัยรุ่น
วันที่่  26  สิงหาคม  2558

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ:  ครูบุญเพ็ง

Comments