โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

โพสต์11 ธ.ค. 2558 07:30โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2558 07:33 ]
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  2  นำโดยท่านผู้อำนวยการ  มงคล    ไหมล้วน  
และตำบลหนองหอย ร่วมจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2558

 
 
 
 
 
 
 
 

Comments