โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตร

โพสต์1 เม.ย. 2558 02:48โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2558 03:05 ]

         โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา  
                         ประจำปีการศึกษา    2557               วันที่  31  มีนาคม  2558
                          โดยมีท่านผู้อำนวยการ  มงคล  ไหมล้วน  เป็นประธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไพฑูรย์  พลไธสง
Comments