โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 รับการนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา

โพสต์15 ก.ค. 2558 02:05โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
 รับการนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่  9  และ  10  กรกฎาคม  2558

 
 
 
 
 
 Comments