โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์13 ก.ค. 2558 20:34โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่  9  กรกฎาคม  2558
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  31

    ผลการประเมิน  ได้รับรางวัลดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


 

 
 
 
 
 
 


ไพฑุรย์ เรียบเรียง  บุญเพ็ง  ภาพ

Comments