โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ร่วมงานประเพณีลอยกระทง

โพสต์26 พ.ย. 2558 20:13โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2558 20:15 ]
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  
ร่วมงานประเพณีลอยกระทง และช่วยกันทำกระทงเพื่อไปถวายที่วัดหนองหอย 
วันที่ 25 พฤศิจิกายน 2558

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ครูไพฑูรย์  :  ภาพ
Comments