โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ทำบุญฉลองศาลา "อนุตตรานุสรณ์"

โพสต์24 ธ.ค. 2558 01:15โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นำโดยท่านผู้อำนวยการ มงคล ไหมล้วน และ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดงานทำบุญฉลองศาลา "อนุตตรานุสรณ์" โดยมีท่าน รณชัย สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เป็นประธานในพีธี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

Comments