โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ถวายกระทงวัดหนองหอย

โพสต์17 พ.ย. 2559 19:45โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นำโดยท่านผู้อำนวยการ  ประภาส  ชาตี  นำคณะครูและนักเรียน  ร่วมสืบสานพระเพณีไทยในวันลอยกระทง  ร่วมกันทำกระทงมาถวายที่วัดหนองหอย  เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2559


 
 
 
 

Comments