โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดโครงการปรับพื้นฐานวิชาการนักเรียน ม.1และม.4

โพสต์18 พ.ค. 2557 21:06โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์

fundamental_5702

กลุ่มงานวิชาการ  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  จัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

ในรายวิชาหลัก  ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2557

fundamental_5701

fundamental_5704fundamental_5705fundamental_5706

Comments