โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2557

โพสต์26 มิ.ย. 2557 04:55โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์

know110


งานโรงเรียนสีขาว และชมรม To be Number 1 จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2557

กิจกกรมในช่วงเช้า  ผู้อำนวยเอื้อ  ทรวงโพธิ์  เป็นประธานในพิธี  และนำอ่านสาร  

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา 2557


know120

บรรยายให้ความรู้โดย พ.ต.ท.คมสันต์ รัตนวรางค์
รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ  กองบังคับการสืบสวนสอบสวน  ตำรวจภูธรภาค 3 


know010

และกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำงานโรงเรียนสีขาว และ To Be Number ONE


know020

know030know040know050know060know070know090

Comments