โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์2 มิ.ย. 2557 20:36โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2557 20:39 ]

antitobac_02

งานโรงเรียนสีขาว และชมรม To be number one โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยการรณรงค์ให้ความรู้  และกิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  โดยคำขวัญปีนี้คือ บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด

 

antitobac_01

antitobac_04

antitobac_06

antitobac_07

Comments