โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

โพสต์29 ก.ค. 2558 08:41โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์
pasathai58_1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
จัดนิทรรศการและกิจกรรม  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
29 กรกฎาคม 2558


pasathai58_2
pasathai58_3
pasathai58_4
pasathai58_5
pasathai58_7
pasathai58_6
pasathai58_8.
Comments