โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์26 มิ.ย. 2557 04:54โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์
phoo57020
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  กวีเอกของโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี


phoo57010
phoo57030
Comments