โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ

โพสต์9 พ.ย. 2558 18:42โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์

prachatip01

 

   งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน   โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  จัดกิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเข้าสู่สภานักเรียน  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยรุ้นพี่สภานักเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558  


prachatip02

prachatip03

prachatip04

prachatip05

prachatip07

prachatip06

Comments