โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดพิธีประดับเข็มสภานักเรียน

โพสต์2 มิ.ย. 2557 20:37โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์
pin57_05

     งานส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานักเรียน  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  จัดกิจกรรมส่งมอบงานคณะกรรมการสภานักเรียนและพิธีประดับเข็มสภานักเรียน 2557

ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง  วันที่  3 มิถุนายน 2557


pin57_01
pin57_02pin57_03pin57_04
Comments