โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดพิธีสวนสนาม

โพสต์7 ก.ค. 2558 22:57โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์
scoutsday584

คณะครูนำลูกเสือเหล่าอากาศ  ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี  เดินสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

scoutsday587
scoutsday589scoutsday585
scoutsday586
scoutsday5812

Comments