โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดพิธีทำบุญและรับมอบอาคารอนุสรณ์ 36 ปี

โพสต์26 พ.ค. 2559 23:41โดยงานสารสนเทศ บุญเหลือ
59dome1


ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31  เป็นประธานรับมอบอาคารอนุสรณ์ 36 ปี จากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

   59dome2
ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

59dome3
59dome459dome5
59dome6
Comments